Correcties

Als je een boek bij ons bestelt, ontvang je altijd de laatste versie waarin onderstaande correcties zijn verwerkt.

Wij hebben ons uiterste best gedaan dit compendium zo correct mogelijk te schrijven door vele correctierondes en de hulp van specialisten. Inmiddels studeren al duizenden studenten door heel Nederland en België met Compendium Geneeskunde. Door een aantal oplettende studenten zijn wij op een aantal fouten gewezen, welke wij in de boeken hebben aangepast. Om alle drukken bruikbaar te houden voor de student publiceren wij hieronder de wijzigingen per druk.

Mocht je een fout ontdekt hebben die niet in deze lijst staat, laat het ons dan weten via klantenservice@compendiumgeneeskunde.nl of stuur ons een berichtje op social media. Compendium Geneeskunde is een boek voor & door artsen (in spé), samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het beste overzicht heeft van de studie geneeskunde.

 • Deel 1

  - Blz 57: in het kader met het lampje, over Terminologie bij radiologische beeldvorming: bij MRI: ´hyperintens´ wordt ´hypointens´

  - Blz 84: onder de tussenkop Auris interna: ´Dit is te vergelijken met intracellulaire vloeistof (hoog natrium, laag kalium)´ wordt ´Dit is te vergelijken met intracellulaire vloeistof (laag natrium, hoog kalium)´

  - Blz 93, bij de discipline Keel-, neus- en oorheelkunde is de tekst onder de tussenkop Laryngoscopie in zijn geheel aangepast: Laryngoscopie kan worden onderverdeeld in directe en indirecte laryngoscopie. Bij een indirecte laryngoscopie worden de larynx en hypofarynx met een spiegel onderzocht. Bij een directe laryngoscopie wordt een instrument (flexibele scoop of starre laryngoscoop) gebruikt. Met een flexibele scoop worden via de neus de nasofarynx, orofarynx, hypofarynx en larynx geïnspecteerd. Via een werkkanaal kunnen biopten genomen worden, dit kan poliklinisch verricht worden. Een starre laryngoscoop wordt meestal onder algehele anesthesie via de mond ingebracht. Met een starre laryngoscoop kan inspectie van de larynx worden uitgevoerd en is het mogelijk om biopten te nemen of therapeutische handelingen uit te voeren (bijv. resectie van een proces).

  - Blz 110, onder de tussenkop Polyposis nasi: ´Lokale of systemische corticosteroïden, op indicatie breedspectrum AB´ wordt ´Lokale of systemische corticosteroïden, op indicatie breedspectrum AB, immunotherapie (dupilumab)´

  - Blz 116: onder de tussenkop Speekselkliertumoren:

  ´Incidentie <1:100.000 per jaar´ wordt ´Incidentie <1:100.000 per jaar. Het merendeel van de tumoren is goedaardig (pleiomorf adenoom).´

  - Blz 116: onder de tussenkop Speekselkliertumoren: ´Toenemende zwelling, pijnklachten´ wordt ´Toenemende pijnloze zwelling, pijn ter plaatse van de speekselklier, uitvalsverschijnselen (afhangende mondhoek, scheef gezicht)´

  - Blz 132: Schema 9: DD Zwelling in de hals, er zijn twee mogelijke maligniteiten toegevoegd:

  Maligniteit:

  – Hodgkinlymfoom

  – Non-Hodgkinlymfoom

  – Lymfatische leukemie

  wordt

  Maligniteit:

  – Hodgkinlymfoom

  – Non-Hodgkinlymfoom

  – Lymfatische leukemie

  – Lymfekliermetastase

  – Maligne speekselkliertumor


  - Blz 278: in het kader met het alarm-belletje: ´Amaurosis fugax: plotselinge, kortdurende (2-3 min), bilaterale visusdaling´ wordt ´Amaurosis fugax: plotselinge, kortdurende (2-3 min), unilaterale visusdaling´


  - Blz 336: tabel 16: onder de tussenkop unipolaire depressieve stoornis: ´<5 van de genoemde symptomen´ wordt ´≥5 van de genoemde symptomen´

   

  Deel 2

  - Blz 149: onder de tussenkop Borderline ovariumtumor (K = pijltje omhoog)´Lab: tumormarkers (CA125 =/K bij mucineus, CA19-9 =/K bij sereus)´ wordt ´Lab: tumormarkers (CA125 =/K bijsereus,CA19-9 =/K bijmucineus)´ 


  Deel 3

  - Pagina 161 (tabel 27 en verder in de tekst): Decubitus wordt niet meer in graden maar in categorieën aangegeven.

  - Pagina 342: tabel 13A: jicht komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, dus

  ♀:♂ = 9:1

  wordt

  ♀:♂ = 1:9

   

  Deel 4

  Geen inhoudelijke correcties

  Deel 5

  - Blz 47: onder de tussenkop Lipidentransport: ´afgifte van lipoproteïnen´ wordt ´afgifte vancholestorol´Blz 50: afbeelding 39 ECG-afleidingen: II (rood) en III (blauw) zijn verwisseld.


  - Blz 62: in het ezelsbruggetjes onder tabel 19: ´palor´ wordt ´pallor´

  - Blz 66: onder de tussenkop Atherosclerose: ´Prevalentie fatty streaks >15 jaar ±100%´ wordt ´Prevalentie fatty streaks >15 jaar±50%´Blz 107: in tabel 7: ´B´ wordt ´C´Blz 247: in tabel 7: ´β2-antagonist´ wordt ´β2-agonist´

 • Deel 1

  - Blz 30, tabel 2: In de onderste diagnose staat ‘Symtoomdiagnose’. Dit dient ‘Symptoomdiagnose’ te zijn.
  - Blz 301, antwoord van vraag 8: Het antwoord C is onjuist en moet antwoord A zijn.

  - Blz 315, aan de discipline ‘Preventieve geneeskunde’, hoofdstuk ‘Primaire preventie’, subhoofdstuk ‘Vaccinatie’ is het vaccinatieschema RVP toegevoegd.

   

  Deel 2

  - Blz 53, tabel 18: In de onderste betekenis behorend bij ‘Systematic inflammatory response syndrome (SIRS)’ staat ‘leukocyten <12.000/mm³’. Dit moet zijn ‘leukocyten >12.000/mm³’.
  - Blz 54, tabel 21: ‘Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)’ moet zijn: ‘Diffuse intravasale stolling (DIS)’.

  - Blz 168, afbeelding 1: De base ‘Adenosine’ moet zijn: ‘Adenine’.

  - Blz 168, afbeelding 1: De T van ‘Thymine’ staat naast een Purine, terwijl dit in werkelijkheid een Pyrimidine is. En de A van ‘Adenine’ staat naast de Pyrimidine, terwijl dit een Purine is. De letters T en A naast de tekening moeten worden omgedraaid.

  - Blz 187, aan de discipline ‘Klinische genetica’, hoofdstuk ‘Aandoeningen’ zijn twee afbeeldingen toegevoegd: Klinefeltersyndroom en Turnersyndroom.

   

  Deel 3

  - Blz 103, onder het kopje ‘Dexamethasonsuppressietest’ staat in de laatste zin ‘Indicaties voor een ACTH-stimulatietest’. Dat moet zijn: ‘Indicaties voor een dexamethasonsuppressietest’.

  - Blz 112, afbeelding 29: In de afbeelding staat dat het gewicht afneemt, terwijl het gewicht toeneemt.

  - Blz 245, formule 1: ‘BMI = lichaamsgewicht (in kg) x lengte (in meters)’ wordt: ‘BMI = lichaamsgewicht (kg) / lengte² (meter)’.

  - Blz 322, tabel 4: ‘barcitinib’ wordt ‘baricitinib’.
  - Blz 347, tabel 16: ‘MONID’ wordt ‘NOMID’.

  - Blz 347, tabel 16: ‘systemsiche’ wordt ‘systemische’.

   

  Deel 4

  - Blz 61, tabel 23, tweede rij, laatste kolom: ‘Klaring L’ wordt ‘Klaring (pijltje omlaag)’.

  - Blz 161, onder de aandoening ‘Focale nodulaire hyperplasie’ wordt verwezen naar de discipline GE-chirurgie, waar niets staat beschreven over FNH. De verwijzing wordt geschrapt en de tekst wordt aangepast naar: ‘FNH is een benigne levertumor. Op CT of MRI is een typisch stervormige kern te zien.’


  Deel 5

  - Blz 49, tabel 9, derde kolom, laatste regel: er ontbreekt een pijl omhoog na ‘hyperthyreoïdie’. Dit moet zijn: ‘Mogelijk ook bij o.a. nierinsufficiëntie, longembolie, longoedeem, atriumfibrilleren, sepsis, levercirrose, hyperthyreoïdie (pijltje omhoog)’.
  - Blz 75, tabel 36, derde kopje: ‘MOBTIZ’ wordt ‘MOBITZ’.
  - Blz 159, afbeelding 7: hoog risico wordt laag risico (2x), laag risico wordt hoog risico (2x). Er wordt een extra weetje toegevoegd: ‘Afhankelijk van de risicostatus van het kind (met/zonder risicofactoren) worden de fototherapiegrens en wisseltransfusiegrens bepaald.’
  - Blz 181, onder het kopje CCAM en bij de AO staat ‘collaterale’. Dit moet zijn: ‘contralaterale’.
  - Blz 328: de bronvermelding van afbeelding 5, 6 en 7 (Longgeneeskunde) en afbeelding 19 (Cardiologie en vasculaire geneeskunde) ontbreekt. De juiste bronnen worden toegevoegd. 
  - Blz 328, bron 8 staat er dubbel in. 
  - Blz 328, de volgende bron wordt toegevoegd: ‘Cardiologie en vasculaire geneeskunde, afbeelding 44: Echocardiogram. Ultrasound picture of the heart in four chamber viev. Left side of the heart to the right, apex down. / Kjetil Lenes, Oslo, Norway / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echocardiogram_4chambers.jpg / Public domain’.

   

  Deel 1 t/m 5

  - Blz 334, Afkortingenlijst, ‘adeninetrifosfaat’ wordt ‘adenosinedifosfaat’.
  - Blz 341, Afkortingenlijst, ‘spinale musculaire dystrofie’ wordt ‘spinale musculaire atrofie’.

 • Vijfde druk

  Deel 2
  - Blz 233, casus 2, antwoord 2: Ziektewet

  Vierde druk

  Deel 1
  - Blz 28, tabel 4, voorbeeld NNT: 111 wordt 12

  Deel 2
  - Blz 74, afbeelding 12: multiparaBlz 222, voorbeeld QALY’s: (1,0 – 0,3) * (80-50) = 21. Deze man resteren dus nog 21 quality-adjusted life years.

  Derde druk

  Deel 1
  - Blz 28, tabel 4, voorbeeld van Odds ratio (OR): Fictief voorbeeld: de kans op longkanker voor rokers is 120/1.000, dus van de 1.000 rokers krijgen 880 geen longkanker en 120 wel. De kansverhouding of odds zijn dan 120:880. De kans op longkanker voor niet-rokers is 8/1.000, dus van de 1.000 niet-rokers krijgen 992 geen longkanker en 8 niet-rokers wel longkanker. Voor niet-rokers is de kans op longkanker dan 8:992. De OR op longkanker voor roken vs niet-roken is dan gelijk aan (120/880)/(8/992) = 16,9
  - Blz 179, blz 191: varizella-zostervirus wordt varicella-zostervirus
  - Blz 226, tabel 1, Dopamine rol/taak: Lage concentratie dopamine —> ziekte van Parkinson Hoge concentratie dopamine —> schizofrenie (basale kernen)
  - Blz 227, tabel 4, OFC: locus coeruleus i.p.v. coeliacus
  - Blz 239, depressie: ‘Symptomen bestaan tenminste 6 weken’ wordt ‘Ten minste vijf van de genoemde symptomen zijn gedurende een periode van twee weken aanwezig geweest’Deel 2
  - Blz 166, tabel 9, voornaamste vorm van metabolisme: Type 1 Aeroob, Type 2b Anaeroob
  - Blz 202, chronische nierinsufficiëntie: ‘Secundaire hyperparathyreoïdie hypercalciëmie, hyperfosfatemie osteodystrofie’ wordt ‘Hyperfosfatemie, hypocalciëmie —> secundaire hyperparathyreoïdie —> osteodystrofie’

  Deel 3
  - Blz 136, weetje: ‘irratable’ wordt ‘irritable’

  Deel 4
  - Blz 33, afbeelding 8: ‘Geforceerde residuaal capaciteit’ wordt ‘Functionele residuale capaciteit’
  - Blz 34, eerste alinea: ‘koolstofmonoxidespanning’ wordt ‘koolstofdioxidespanning’
  - Blz 41, CF: Prevalentie 1:3.600 binnen het Kaukasische ras.
  - Blz 49, Respiratoire alkalose: – Globale oorzaak: hyperventilatie door hypocapnie
  - Blz 49, Respiratorie alkalose, behandeling: Endogeen: het lichaam gaat de verhoogde pH metabool compenseren, door een afgenomen aanmaak en terugresorptie van HCO3
  - Blz 119, tabel 10: glottitis wordt glossitis
  - Blz 184, tabel 8, rechterkolom: lang >21 dagen


  Eerste druk


  Deel 1
  - Bladzijde 74, afbeelding 11: Twee letters zijn weggevallen. Van links naar rechts hoort hier het volgende te staan: F en E.
  - Bladzijde 82: ‘Vestibulair systeem’ laatste alinea wordt: ‘Bij eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw treedt misselijkheid, draaiduizeligheid en een nystagmus (met de snelle component naar de gezonde kant) op. Dit is een gevolg van de asymmetrische centrale input die wordt ontvangen in de vestibulaire hersenkernen.’.Het ezelsbruggetje op deze pagina komt te vervallen.
  - Bladzijde 142, tabel 16: Glucose bij bacteriële meningitis worden twee pijltjes omlaag.
  - Bladzijde 183, ezelsbruggetje ‘Bij Van Houten Verkoopt Anna Brood’: ‘lens’ wordt op beide plaatsen ‘netvlies’.

  Deel 2
  - Bladzijde 36, tabel 6: Vakje rechtsonder wordt: ‘Zorgt ervoor dat prostaglandine selectief wordt omgezet in het trombocytenaggregatieremmende prostacycline. De vorming van tromboxaan A2 wordt niet beïnvloed. Daarnaast speelt COX-2 een rol bij de ovulatie, implantatie, sluiting van ductus Botalli en CZS-functies, zoals het ontwikkelen van koorts en pijnwaarneming.’.
  - Bladzijde 50, afbeelding 6, ‘translatie’: In de derde zin staat ‘translocatie’ dit dient ‘translatie’ te zijn.
  - Bladzijde 84, alarmbel: Achter ‘secundaire amenorroe:’ komt het volgende te staan: ‘uitblijven van de menstruatie meer dan 6 maanden na een eerdere vaginale bloeding’.
  - Bladzijde 190, afbeelding 1: Het lijntje moet in het donkerbruine gedeelte komen te staan.
  - Bladzijde 194, formule 1: Formule hoort te zijn: C = (U x V) / P.
  - Bladzijde 196, ‘Verzamelbuis’, eerste zin: ‘natriumkanaal’ wordt ‘kaliumkanaal’.

  Deel 3
  - Bladzijde 174 t/m 177: niet alle aanwijzingen in en onderschriften van de afbeeldingen kloppen. Vandaar dat deze pagina’s hier beschikbaar staan.
  - Bladzijde 230, ‘Artrose’, symptomen: voor ‘crepitaties’ hoort een bullet te staan

  Deel 4
  - Bladzijde 32, schema 2: Eerste twee vakjes bovenaan worden respectievelijk: ‘Perifere chemosensoren reageren m.n. op pO2’ en ‘Centrale chemosensoren reageren m.n. op pCO2’.
  - Bladzijde 99, schema 2: Titel schema wordt ‘Syncope’.
  - Bladzijde 183, tabel 6: Boven de tabel hoort het volgende stukje tekst te staan: Leishmaniasis: [A] Leishmaniasis is een parasitaire infectieziekte die wordt overgebracht door de zogenaamde zandmug (sandfly), voorkomend in de subtropen. [S] Symptoomloos (++), bij uiting van ziekte zijn er 3 varianten (zie tabel 6)