Correcties

Als je een boek bij ons bestelt, ontvang je altijd de laatste versie waarin onderstaande correcties zijn verwerkt.

Wij hebben ons uiterste best gedaan dit compendium zo correct mogelijk te schrijven door vele correctierondes en de hulp van specialisten. Inmiddels studeren al duizenden studenten door heel Nederland en België met Compendium Geneeskunde. Door een aantal oplettende studenten zijn wij op een aantal fouten gewezen, welke wij in de boeken hebben aangepast. Om alle drukken bruikbaar te houden voor de student publiceren wij hieronder de wijzigingen per druk.

Mocht je een fout ontdekt hebben die niet in deze lijst staat, laat het ons dan weten via klantenservice@compendiumgeneeskunde.nl of stuur ons een berichtje op social media. Compendium Geneeskunde is een boek voor & door artsen (in spé), samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het beste overzicht heeft van de studie geneeskunde.

 • Deel 1

  - Pag. 57: in het kader met het lampje, over Terminologie bij radiologische beeldvorming: bij MRI: ´hyperintens´ wordt ´hypointens´

  - Pag. 84: onder de tussenkop Auris interna: ´Dit is te vergelijken met intracellulaire vloeistof (hoog natrium, laag kalium)´ wordt ´Dit is te vergelijken met intracellulaire vloeistof (laag natrium, hoog kalium)´

  - Pag. 93, bij de discipline Keel-, neus- en oorheelkunde is de tekst onder de tussenkop Laryngoscopie in zijn geheel aangepast: Laryngoscopie kan worden onderverdeeld in directe en indirecte laryngoscopie. Bij een indirecte laryngoscopie worden de larynx en hypofarynx met een spiegel onderzocht. Bij een directe laryngoscopie wordt een instrument (flexibele scoop of starre laryngoscoop) gebruikt. Met een flexibele scoop worden via de neus de nasofarynx, orofarynx, hypofarynx en larynx geïnspecteerd. Via een werkkanaal kunnen biopten genomen worden, dit kan poliklinisch verricht worden. Een starre laryngoscoop wordt meestal onder algehele anesthesie via de mond ingebracht. Met een starre laryngoscoop kan inspectie van de larynx worden uitgevoerd en is het mogelijk om biopten te nemen of therapeutische handelingen uit te voeren (bijv. resectie van een proces).

  - Pag. 110, onder de tussenkop Polyposis nasi: ´Lokale of systemische corticosteroïden, op indicatie breedspectrum AB´ wordt ´Lokale of systemische corticosteroïden, op indicatie breedspectrum AB, immunotherapie (dupilumab)´

  - Pag. 116: onder de tussenkop Speekselkliertumoren:

  ´Incidentie <1:100.000 per jaar´ wordt ´Incidentie <1:100.000 per jaar. Het merendeel van de tumoren is goedaardig (pleiomorf adenoom).´

  - Pag. 116: onder de tussenkop Speekselkliertumoren: ´Toenemende zwelling, pijnklachten´ wordt ´Toenemende pijnloze zwelling, pijn ter plaatse van de speekselklier, uitvalsverschijnselen (afhangende mondhoek, scheef gezicht)´

  - Pag. 132: Schema 9: DD Zwelling in de hals, er zijn twee mogelijke maligniteiten toegevoegd:

  Maligniteit:

  – Hodgkinlymfoom

  – Non-Hodgkinlymfoom

  – Lymfatische leukemie

  wordt

  Maligniteit:

  – Hodgkinlymfoom

  – Non-Hodgkinlymfoom

  – Lymfatische leukemie

  – Lymfekliermetastase

  – Maligne speekselkliertumor


  - Pag. 278: in het kader met het alarm-belletje: ´Amaurosis fugax: plotselinge, kortdurende (2-3 min), bilaterale visusdaling´ wordt ´Amaurosis fugax: plotselinge, kortdurende (2-3 min), unilaterale visusdaling´


  - Pag. 336: tabel 16: onder de tussenkop unipolaire depressieve stoornis: ´<5 van de genoemde symptomen´ wordt ´≥5 van de genoemde symptomen´

   

  Deel 2

  - Pag. 149: onder de tussenkop Borderline ovariumtumor (K = pijltje omhoog)´Lab: tumormarkers (CA125 =/K bij mucineus, CA19-9 =/K bij sereus)´ wordt ´Lab: tumormarkers (CA125 =/K bijsereus,CA19-9 =/K bijmucineus)´ 


  Deel 3

  - Pag. 161 (tabel 27 en verder in de tekst): Decubitus wordt niet meer in graden maar in categorieën aangegeven.

  - Pag. 342: tabel 13A: jicht komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, dus

  ♀:♂ = 9:1

  wordt

  ♀:♂ = 1:9

   

  Deel 4

  Geen inhoudelijke correcties

  Deel 5

  - Pag. 47: onder de tussenkop Lipidentransport: ´afgifte van lipoproteïnen´ wordt ´afgifte vancholestorol´

  - Pag. 50: afbeelding 39 ECG-afleidingen: II (rood) en III (blauw) zijn verwisseld.


  - Pag. 62: in het ezelsbruggetjes onder tabel 19: ´palor´ wordt ´pallor´

  - Pag. 66: onder de tussenkop Atherosclerose: ´Prevalentie fatty streaks >15 jaar ±100%´ wordt ´Prevalentie fatty streaks >15 jaar±50%´Blz 107: in tabel 7: ´B´ wordt ´C´Blz 247: in tabel 7: ´β2-antagonist´ wordt ´β2-agonist´

 • Deel 1

  - Pag. 30, tabel 2: In de onderste diagnose staat ‘Symtoomdiagnose’. Dit dient ‘Symptoomdiagnose’ te zijn.
  - Pag. 301, antwoord van vraag 8: Het antwoord C is onjuist en moet antwoord A zijn.

  - Pag. 315, aan de discipline ‘Preventieve geneeskunde’, hoofdstuk ‘Primaire preventie’, subhoofdstuk ‘Vaccinatie’ is het vaccinatieschema RVP toegevoegd.

   

  Deel 2

  - Pag. 53, tabel 18: In de onderste betekenis behorend bij ‘Systematic inflammatory response syndrome (SIRS)’ staat ‘leukocyten <12.000/mm³’. Dit moet zijn ‘leukocyten >12.000/mm³’.
  - Pag. 54, tabel 21: ‘Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)’ moet zijn: ‘Diffuse intravasale stolling (DIS)’.

  - Pag. 168, afbeelding 1: De base ‘Adenosine’ moet zijn: ‘Adenine’.

  - Pag. 168, afbeelding 1: De T van ‘Thymine’ staat naast een Purine, terwijl dit in werkelijkheid een Pyrimidine is. En de A van ‘Adenine’ staat naast de Pyrimidine, terwijl dit een Purine is. De letters T en A naast de tekening moeten worden omgedraaid.

  - Pag. 187, aan de discipline ‘Klinische genetica’, hoofdstuk ‘Aandoeningen’ zijn twee afbeeldingen toegevoegd: Klinefeltersyndroom en Turnersyndroom.

   

  Deel 3

  - Pag. 103, onder het kopje ‘Dexamethasonsuppressietest’ staat in de laatste zin ‘Indicaties voor een ACTH-stimulatietest’. Dat moet zijn: ‘Indicaties voor een dexamethasonsuppressietest’.

  - Pag. 112, afbeelding 29: In de afbeelding staat dat het gewicht afneemt, terwijl het gewicht toeneemt.

  - Pag. 245, formule 1: ‘BMI = lichaamsgewicht (in kg) x lengte (in meters)’ wordt: ‘BMI = lichaamsgewicht (kg) / lengte² (meter)’.

  - Pag. 322, tabel 4: ‘barcitinib’ wordt ‘baricitinib’.
  - Pag. 347, tabel 16: ‘MONID’ wordt ‘NOMID’.

  - Pag. 347, tabel 16: ‘systemsiche’ wordt ‘systemische’.

   

  Deel 4

  - Pag. 61, tabel 23, tweede rij, laatste kolom: ‘Klaring L’ wordt ‘Klaring ↓’.

  - Pag. 161, onder de aandoening ‘Focale nodulaire hyperplasie’ wordt verwezen naar de discipline GE-chirurgie, waar niets staat beschreven over FNH. De verwijzing wordt geschrapt en de tekst wordt aangepast naar: ‘FNH is een benigne levertumor. Op CT of MRI is een typisch stervormige kern te zien.’


  Deel 5

  - Pag. 49, tabel 9, derde kolom, laatste regel: er ontbreekt een pijl omhoog na ‘hyperthyreoïdie’. Dit moet zijn: ‘Mogelijk ook bij o.a. nierinsufficiëntie, longembolie, longoedeem, atriumfibrilleren, sepsis, levercirrose, hyperthyreoïdie (pijltje omhoog)’.
  - Pag. 75, tabel 36, derde kopje: ‘MOBTIZ’ wordt ‘MOBITZ’.
  - Pag. 159, afbeelding 7: hoog risico wordt laag risico (2x), laag risico wordt hoog risico (2x). Er wordt een extra weetje toegevoegd: ‘Afhankelijk van de risicostatus van het kind (met/zonder risicofactoren) worden de fototherapiegrens en wisseltransfusiegrens bepaald.’
  - Pag. 181, onder het kopje CCAM en bij de AO staat ‘collaterale’. Dit moet zijn: ‘contralaterale’.
  - Pag. 328: de bronvermelding van afbeelding 5, 6 en 7 (Longgeneeskunde) en afbeelding 19 (Cardiologie en vasculaire geneeskunde) ontbreekt. De juiste bronnen worden toegevoegd. 
  - Blz 328, de volgende bron wordt toegevoegd: ‘Cardiologie en vasculaire geneeskunde, afbeelding 44: Echocardiogram. Ultrasound picture of the heart in four chamber viev. Left side of the heart to the right, apex down. / Kjetil Lenes, Oslo, Norway / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echocardiogram_4chambers.jpg / Public domain’.

   

  Deel 1 t/m 5

  - Pag. 334, Afkortingenlijst, ‘adeninetrifosfaat’ wordt ‘adenosinedifosfaat’.
  - Pag. 341, Afkortingenlijst, ‘spinale musculaire dystrofie’ wordt ‘spinale musculaire atrofie’.

 • Vijfde druk

  Deel 2
  - Pag. 233, casus 2, antwoord 2: Ziektewet

  Vierde druk

  Deel 1
  - Pag. 28, tabel 4, voorbeeld NNT: 111 wordt 12

  Deel 2
  - Pag. 74, afbeelding 12: multiparaBlz 222, voorbeeld QALY’s: (1,0 – 0,3) * (80-50) = 21. Deze man resteren dus nog 21 quality-adjusted life years.

  Derde druk

  Deel 1
  - Pag. 28, tabel 4, voorbeeld van Odds ratio (OR): Fictief voorbeeld: de kans op longkanker voor rokers is 120/1.000, dus van de 1.000 rokers krijgen 880 geen longkanker en 120 wel. De kansverhouding of odds zijn dan 120:880. De kans op longkanker voor niet-rokers is 8/1.000, dus van de 1.000 niet-rokers krijgen 992 geen longkanker en 8 niet-rokers wel longkanker. Voor niet-rokers is de kans op longkanker dan 8:992. De OR op longkanker voor roken vs niet-roken is dan gelijk aan (120/880)/(8/992) = 16,9
  - Pag. 179, blz 191: varizella-zostervirus wordt varicella-zostervirus
  - Pag. 226, tabel 1, Dopamine rol/taak: Lage concentratie dopamine —> ziekte van Parkinson Hoge concentratie dopamine —> schizofrenie (basale kernen)
  - Pag. 227, tabel 4, OFC: locus coeruleus i.p.v. coeliacus
  - Pag. 239, depressie: ‘Symptomen bestaan tenminste 6 weken’ wordt ‘Ten minste vijf van de genoemde symptomen zijn gedurende een periode van twee weken aanwezig geweest’Deel 2
  - Pag. 166, tabel 9, voornaamste vorm van metabolisme: Type 1 Aeroob, Type 2b Anaeroob
  - Pag. 202, chronische nierinsufficiëntie: ‘Secundaire hyperparathyreoïdie hypercalciëmie, hyperfosfatemie osteodystrofie’ wordt ‘Hyperfosfatemie, hypocalciëmie —> secundaire hyperparathyreoïdie —> osteodystrofie’

  Deel 3
  - Pag. 136, weetje: ‘irratable’ wordt ‘irritable’

  Deel 4
  - Pag. 33, afbeelding 8: ‘Geforceerde residuaal capaciteit’ wordt ‘Functionele residuale capaciteit’
  - Pag. 34, eerste alinea: ‘koolstofmonoxidespanning’ wordt ‘koolstofdioxidespanning’
  - Pag. 41, CF: Prevalentie 1:3.600 binnen het Kaukasische ras.
  - Pag. 49, Respiratoire alkalose: – Globale oorzaak: hyperventilatie door hypocapnie
  - Pag. 49, Respiratorie alkalose, behandeling: Endogeen: het lichaam gaat de verhoogde pH metabool compenseren, door een afgenomen aanmaak en terugresorptie van HCO3
  - Pag. 119, tabel 10: glottitis wordt glossitis
  - Pag. 184, tabel 8, rechterkolom: lang >21 dagen


  Eerste druk


  Deel 1
  - Pag. 74, afbeelding 11: Twee letters zijn weggevallen. Van links naar rechts hoort hier het volgende te staan: F en E.
  - Pag. 82: ‘Vestibulair systeem’ laatste alinea wordt: ‘Bij eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw treedt misselijkheid, draaiduizeligheid en een nystagmus (met de snelle component naar de gezonde kant) op. Dit is een gevolg van de asymmetrische centrale input die wordt ontvangen in de vestibulaire hersenkernen.’.Het ezelsbruggetje op deze pagina komt te vervallen.
  - Pag. 142, tabel 16: Glucose bij bacteriële meningitis worden twee pijltjes omlaag.
  - Pag. 183, ezelsbruggetje ‘Bij Van Houten Verkoopt Anna Brood’: ‘lens’ wordt op beide plaatsen ‘netvlies’.

  Deel 2
  - Pag. 36, tabel 6: Vakje rechtsonder wordt: ‘Zorgt ervoor dat prostaglandine selectief wordt omgezet in het trombocytenaggregatieremmende prostacycline. De vorming van tromboxaan A2 wordt niet beïnvloed. Daarnaast speelt COX-2 een rol bij de ovulatie, implantatie, sluiting van ductus Botalli en CZS-functies, zoals het ontwikkelen van koorts en pijnwaarneming.’.
  - Pag. 50, afbeelding 6, ‘translatie’: In de derde zin staat ‘translocatie’ dit dient ‘translatie’ te zijn.
  - Pag. 84, alarmbel: Achter ‘secundaire amenorroe:’ komt het volgende te staan: ‘uitblijven van de menstruatie meer dan 6 maanden na een eerdere vaginale bloeding’.
  - Pag. 190, afbeelding 1: Het lijntje moet in het donkerbruine gedeelte komen te staan.
  - Pag. 194, formule 1: Formule hoort te zijn: C = (U x V) / P.
  - Pag. 196, ‘Verzamelbuis’, eerste zin: ‘natriumkanaal’ wordt ‘kaliumkanaal’.

  Deel 3
  - Pag. 174 t/m 177: niet alle aanwijzingen in en onderschriften van de afbeeldingen kloppen. Vandaar dat deze pagina’s hier beschikbaar staan.
  - Pag. 230, ‘Artrose’, symptomen: voor ‘crepitaties’ hoort een bullet te staan

  Deel 4
  - Pag. 32, schema 2: Eerste twee vakjes bovenaan worden respectievelijk: ‘Perifere chemosensoren reageren m.n. op pO2’ en ‘Centrale chemosensoren reageren m.n. op pCO2’.
  - Pag. 99, schema 2: Titel schema wordt ‘Syncope’.
  - Pag. 183, tabel 6: Boven de tabel hoort het volgende stukje tekst te staan: Leishmaniasis: [A] Leishmaniasis is een parasitaire infectieziekte die wordt overgebracht door de zogenaamde zandmug (sandfly), voorkomend in de subtropen. [S] Symptoomloos (++), bij uiting van ziekte zijn er 3 varianten (zie tabel 6)