Dokter Media – een interview met oprichters Tijs en Lester

Dokter Media – een interview met oprichters Tijs en Lester

Sta jij voor elke kringverjaardag ook al te trillen op je benen voor de zoveelste: “Wat vind jij hier nou van, jij studeert toch geneeskunde?!”. Ik heb zelf namelijk vaak geen idee wat ik moet zeggen, wanneer er weer eens willekeurig artikel met een opmerkelijke actualiteit onder mijn neus wordt geduwd. Zoals “Chocolade verkleint de kans op kanker” of “Coronavaccin tast hersenen aan”. Daar heb ik nog nooit wat over geleerd in college.
Nou, die familieleden kun je de volgende keer doorsturen naar
Dokter Media. Een platform waar medisch nieuws van nuance wordt voorzien op een universele, begrijpelijke manier. Dit is het werk van oprichters Lester du Perron en Tijs Stehmann: ex-huisgenoten, goede vrienden en bovendien collega-artsen. Ik schoof digitaal bij ze aan om ze het hemd van het lijf te vragen over Dokter Media, dat inmiddels is uitgegroeid tot véél meer dan ‘alleen’ een platform met reviews.

In 2014, toen Tijs nog bezig was met zijn coschappen en Lester werkzaam als HAIO, ontstond het idee voor Dokter Media. Als huisgenoten deelden zij dagelijks hun klinische ervaringen met elkaar. En steeds was er wel weer een verhaal van een patiënt die op de poli verscheen met een krantenartikel dat dé oplossing beschreef voor zijn/haar ziekte. Of een boze specialist die tijdens de overdracht mopperde over ongenuanceerde berichtgeving ‘waar ze vandaag natuurlijk weer over gaan bellen’. Echter ontbrak de nuance in het gros van deze berichten. Het ontbrak tevens aan een plek waar dit nieuws van een algemeen toegankelijke uitleg werd voorzien. Daar moest wat aan gedaan worden… en zo ontstond uiteindelijk Dokter Media. Nu uitgegroeid tot een groot platform met talloze reviews, een boek (lees: “Dokter, ik las in de krant dat…”), een onderwijsprogramma en sinds vorig jaar zelfs een jaarlijkse prijs voor de beste bijdrage aan het tot stand komen van genuanceerd medisch nieuws: De NuanceRing.

Fantastisch idee, maar hoe begín je hieraan?
“Veel schrijven en bedenken wat je nu echt wilt bereiken, hoe dit eruit moet komen te zien en hoe het zou moeten werken.” Zo verliep volgens Lester de opstart van Dokter Media. Van hieruit werd de uiteindelijke website geschetst en werd er vervolgens aangeklopt bij specialisten. Dat de zaken vrijwel nooit helemaal volgens plan kunnen verlopen, bleek ook hier. Het idee was om reacties te laten schrijven op krantenartikelen door medisch specialisten. Zij waren helaas nauwelijks in de gelegenheid om mee te kunnen werken. “En zo werd het eigenlijk het typische kastje-naar-de-muurverhaal. Echter bleef bij ons de interesse en motivatie groot, waardoor de vraag rees: “Waarom doen we het niet gewoon zelf?” En zo geschiedde. De eerste review-versies werden doorgestuurd naar familie, vrienden en bevriende collega-artsen. Na louter positieve reacties, werd uiteindelijk het leven geschonken aan Dokter Media in 2016.

Naast reviews geven jullie o.a. ook onderwijs. Hoe is dat ontstaan?
“Na het lanceren van het platform, bleek de toegepaste review-methode o.a. heel geschikt om te gebruiken voor onderwijs. Zodoende is het nu een onderdeel in een onderwijsprogramma dat we verzorgen” vertelt Lester, aangevuld door Tijs: “Hier leren we hoe men met een kritische blik kan kijken naar medisch nieuws. Zeker in deze tijd van fake news en fact checking staan vooral studenten erg stil bij het belang van deze kritische blik.” De leidraad hierbij is het review-format dat wordt toegepast bij alle reviews die op de website (en in het boek) te vinden zijn, bestaand uit een viertal vragen: (1) Wat suggereert de kop? (2) Waar komt dit nieuwsbericht vandaan? (3) Is dit echt iets nieuws? (4) Wat kunnen we hier nu concreet mee? Erg leuk om ook zelf eens zo kritisch te kijken naar een nieuwsbericht. Bovendien kun je zelfs een verzoek doen om een review te schrijven als gastschrijver!

 

Waar zijn jullie het meest trots op? Unaniem antwoorden Tijs en Lester: ''Onze vriendschap''.

 

En zo zijn jullie alsmaar groter geworden. Wat kunnen we nog meer van jullie verwachten?
“We hebben een oneindige waslijst aan ideeën voor de toekomst van Dokter Media. Ons boek was één van de punten die al redelijk vroeg op de lijst stonden.’” vertelt Lester. Over dat boek gesproken, ik vind het een aanrader. Zeker in ons drukke studentenbestaan, waar het lezen van een goed boek vaak niet tot de prioriteiten behoort, is dit een uitkomst. De reviews zijn kort en duidelijk van stof en zo heb je in 1 minuut en 2 bladzijdes toch weer wat nieuws geleerd. Het is zo’n typisch boek dat je in de wachtkamer legt  …of misschien zelfs op het toilet.
De waslijst met ideeën zal naar verluid wel eindeloos blijven. Er komen altijd weer leuke ideeën bij, maar er worden ook zaken afgestreept. Toch wordt de oorsprong nooit uit het oog verloren. Dit heb ik het duo meermaals horen zeggen. “Het gaat altijd om de kern van Dokter Media. Past dit bij ons? Zo nee, hoe aantrekkelijk het ook mag zijn, dan wordt het niet gedaan.” vertelt Tijs. “Groter worden is leuk, maar we moeten bij de basis blijven. Dat is het schrijven van goede, inhoudelijke en genuanceerde stukken in combinatie met het geven van goed onderwijs en dan verspreidt de olievlek zich vanzelf. Leuke dingen zoals een prijs en het boek zijn een bonus, wat we dan ook zo goed mogelijk in stand willen houden.” Bewonderenswaardig, vind ik. Evenals het antwoord op de vraag ‘Waar zijn jullie het meest trots op?’. Daar wordt namelijk unaniem op geantwoord: “onze vriendschap”. En dan bovenal dat na jaren intensieve samenwerking, die waardevolle vriendschap nog steeds in bravoure aanwezig is.  

 

Nu, zeven jaar later vanaf de eerste schets van het idee. Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd in deze tijd?
Wat we zelf het meest meenemen uit deze zeven jaar is de realisatie dat er zo veel schakels zitten tussen het uitvoeren van een onderzoek en het nieuwsbericht in de krant. Deze hebben allemaal een rol en invloed en vaak gemengde belangen, waardoor medisch nieuws nuance kwijtraakt. Toen wij begonnen, hadden we voornamelijk het idee dat journalisten het artikel niet goed genoeg konden lezen of niet goed genoeg wisten wat er in de spreekkamer gebeurt. We waren nooit tegen de media, maar wilden als initiatief een aanvulling leveren vanuit medisch perspectief. Gaandeweg hebben we pas echt geleerd dat ook onderzoekers zelf een rol spelen in de manier waarop ze hun resultaten naar buiten brengen, de manier waarop PR gezocht wordt en de rol van (vaak academische) persberichten. Daarnaast blijkt dat meestal niet de journalist, maar de eindredactie van een krant de kop erboven plaatst. Dit zijn allemaal stukjes in het proces waar aandacht moet zijn voor juiste verwoordingen, stellingen en juist gebruik van getallen. Elke schakel kan hierin een aanleiding zijn om nieuws te maken.”

En daarmee sluit deze samenvatting van een erg leuk en interessant gesprek af. Mijns inziens is Dokter Media een ontzettend belangrijk platform om het verspreiden van ‘fake news’ in de kiem te smoren en mensen op een toegankelijke manier een uitleg te geven bij bepaalde nieuwsberichten, zodat deze voor iedereen begrijpelijk zijn. Ook voor ons als medisch studenten/werknemers, in welke fase dan ook, is het ontzettend leerzaam om eens goed te achterhalen waar zo’n nieuwsbericht nu eigenlijk vandaan komt en wat het effect ervan kan zijn op onze patiëntenpopulatie. Deze blog beschrijft een groot deel van de bezigheden van Dokter Media, maar lang niet alles en ik zou je zeker willen aanraden om eens een kijkje te nemen op de website om te zien wat Tijs, Lester en de rest van het team nog meer in petto hebben.

 

Dit interview werd geschreven door Mégan, 24 jaar en vierdejaars-masterstudent A-KO in Maastricht. "Ik ben op dit moment met veel plezier bezig met de coschappen. Naast het drukke leven als coassistent, probeer ik waar mogelijk ook nog wat mee te pikken van het studentenleven in het roerige Maastricht. En pak ik zo nu en dan de pen in handen om een blog te schrijven. Hopelijk zijn die voor jou leuk om te lezen. Tips en ideeën zijn altijd welkom!"

 

Foto door Matty van Wijnbergen 

Laat een reactie achter